هتل چوبی

Eliteha.ir الیتها سایت برترینها 

صفحه اصلی

الیتهای ورزشی

فرید عسگری

فوتبالیست 

 ۲۱ ساله داشنجو مقطع کارشناسی 
در سن نوجوانان راه اهن بازی کردم وبعد از درخشش در راه اهن تهران به پرسپولیس رفتم و یک فصل را در پرسپولیس بازی کردم و در انجا به تیم ملی جوانان برای انتخابی جام اسیا انتخاب شدم واز پرسپولیس به تیم پیکان رفتم و در تیم دانش اموزی کشورهم سوم شدیم  بعد از پیکان به سایپا رفتم و در حال حاضر بازیکن امیدهای پیکان هستم.